Recenzia: Štátny komorný orchester Slovak Sinfonietta, Tomáš Valiček a Sara Dragan pod taktovkou Baraka Tala.

Mesiac jún zvyčajne znamená záver koncertnej sezóny. V ŠKO Žilina sa rozbehol radostne – naživo. Z pôvodne ohlásených programov 47. sezóny sa niektoré podarilo uchovať a aspoň v presunutých termínoch realizovať naplno. K tým šťastným podujatiam patril večer 3. júna 2021 s príťažlivou dramaturgiou pozostávajúcou zo skladieb Paganiniho, Beethovena a slovenskej premiéry skladby izraelského autora Mosha Zormana. Takúto repertoárovú vzorku predstavil spolu so sólistami Tomášom Valičkom a Sarou Dragan dirigent Barak Tal.

Izraelský umelec a pedagóg Barak Tal je etablovaný nielen vo svojej vlasti. Pred dvadsiatimi rokmi založil dnes už kvalitné, prosperujúce teleso Tel Aviv Soloists Ensemble, s ktorým absolvoval mnohé turné aj na svetových pódiách. V Žiline dirigoval v minulej sezóne a už vtedy sme jeho výkon hodnotili viac než pozitívne. Aj sme vyslovili prianie, aby sa na naše pódium vrátil…

Barak Tal, Štátny komorný orchester Žilina, 2021, foto: Roderik Kučavík

Stalo sa, a tak sme si znova potvrdili kvality a osobitý umelecký rezultát. Barak Tal nepatrí k pompéznym interpretačným typom, naopak, jeho gesto je úsporné, priam diskrétne, prístup k tlmočeným opusom maximálne koncentrovaný, dôsledný a koncepčne jasný.

Dirigent prezentoval hneď v úvode pôvodnú skladbu z domoviny, čo vždy pôsobí sympaticky. Nemáme príliš veľa informácii o izraelskej hudbe, ponúkaná skladba súčasného autora však bola veľavravná, efektná a v jej kontúrach a štruktúre sme ,,vyčítali” a porozumeli mnohým charakteristikám…

V priebehu štvorčasťovej Galilejskej suity od Moshe Zormana, ktorá zaznela v tento večer v slovenskej premiére, hrá dominantnú rolu akordeón, na ktorom sa predstavil náš talentovaný Tomáš Valiček. Nástroj nefiguruje v číro koncertantnej pozícii, skôr “rafinovane” komplementárne uplatňuje farebné delikatesy a atraktívne kombinácie s ostatnými inštrumentmi (napr. s flautou, bicími…). Suita je dramaturgicky pôsobivo ustrojená s efektnými, priam spektakulárnymi kresbami kontrastov, v melodických líniách zreteľne navádzajúca na folklórne intonácie, podporované pregnantnými (pre nás exoticky vyznievajúcimi) rytmami.

Tomáš Valiček, Štátny komorný orchester Žilina, 2021, foto: Roderik Kučavík

Exkurzia do vzdialenej, no pre nás zároveň virtuálne blízkej biblickej krajiny bola v tlmočení dirigenta a Žilinčanov oveľa viac impozantná, než farebne efektná…

Sólistkou večera bola mladučná huslistka z Poľska Sara Dragan (1999!). A znova bol na pódiu ďalší zo “zázrakov”, ponúkajúcich otázky týkajúce sa interpretačných progresov a expanzívnych limitov, ktoré zdá sa, nemajú konca-kraja… Huslistka si zvolila efektný Koncert č. 1 D dur op. 6 pre husle a orchester Niccola Paganiniho, vskutku hraničný, na efektnosti postavený sólistický kúsok pre každého obdareného huslistu. Sólistka nemusela presviedčať o svojej disponovanosti, hudobníckej vyspelosti, technickej bravúre, všetko bolo zjavné a jasné už po prvých tónoch. Pri jej komplexnej a už dnes zrelej hudobníckej výbave by som asi skôr privítala umelecké pohľady na myšlienkovo hlbšie, kontemplatívnejšie opusy…

Sara Dragan, Barak Tal, Štátny komorný orchester Žilina, 2021, foto: Roderik Kučavík

Na záverečnej kreácii si dirigent dal nielen extrémne záležať, ale odhalil aj jednu zo svojich zrejmých favorizovaných zón. Beethovenova Symfónia č. 6 F dur ,,Pastorálna” sa pod jeho dotykmi odvíjala ako neuveriteľne kompaktný, premyslený tok hudby, velebiaci silu rudimentárnych obrazov, ako aj náznakov, či tušených väzieb. Barak Tal čaroval s inštrumentálnou koloristikou, zvažoval každú frázu, sýtil sa (…a celé prítomné okolie…) myšlienkovými konšteláciami skvele vystavanej a radosť servírujucej beethovenovskej bukolickej lahôdky…

Autor: Lýdia Dohnalová

písané z koncertu 3. 6. 2021

Zorman / Paganini / Beethoven
Štátny komorný orchester Žilina
3. júna 2021

Barak Tal, dirigent, Izrael
Tomáš Valiček, akordeón
Sara Dragan, husle, Poľsko

Moshe Zorman: Galilic Suite – slovenská premiéra
Niccoló Paganini: Koncert č. 1 D dur op. 6 pre husle a orchester
Ludwig van Beethoven: Symfónia č. 6 „Pastorálna“

www.skozilina.sk
Fotografie: Roderik Kučavík

Zdieľať:
2021 © Tomáš Valíček. All rights reserved. Created by krasno.studio